Kunszentmiklos
2017. április 27-én (csütörtökön) 14.00 órakor a Városháza nagytermében képviselő-testületi ülés lesz.
Áprilisi testületi ülés

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298f.GIF  1. Tájékoztató Kunszentmiklós város közbiztonságának helyzetéről. 
         Előterjesztő: Rigó János rendőrkapitány

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 2. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a végzett
         tevékenységről, valamint a folyamatban lévő beruházásokról.
        Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
         hatáskörben hozott döntésekről. Tájékoztató a zárt ülésen hozott határozatokról.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif  4. Jegyzői tájékoztató az Önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályokról, a
         Polgármesteri Hivatal működéséről és pénzügyi  helyzetéről.
         Előterjesztő: dr. Kelemen Henrietta jegyző

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif  5. Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló
 
        önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif  6. A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
 
        szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló rendelet módosítása.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif  7. Az önkormányzati hatósági ügyekben gyakorolható elektronikus kapcsolattartásról
 
       szóló 13/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif  8. Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról szóló rendelet egyes
 
        rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif  9. Helyi rendeletek aláírása miatti törvényességi felhívás megvitatása,
 
          helyi rendeletek módosítása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 10. A Napsugár Bölcsőde SZMSZ módosítása.
         Előterjesztő: Bertalan Annamária megbízott intézményvezető

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 11. Beszámoló Kunszentmiklós Város Önkormányzat gyermekjóléti és
         gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 12. MATT Kft. tartozás. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 13. UH készülék felújítása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 14. Tájékoztatás ügyeleti díjak változásáról. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 15. Téglagyár utcai vállalkozások kérelme.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 16. Sztojka Róbert kérelme. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 17. Szünidei gyermekétkeztetés. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 18. Pro Minoritate Alapítvány kérése. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 19. Varga Anna kérelme. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 20. Sirkó Mariann lakásbérleti szerződéskötés iránti kérelme.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 21. Kiss Szilárd lakásbérleti szerződésének hosszabbítása.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 22. Nédó Kálmánné önkormányzati tulajdonú bérlakás iránti kérelme.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 23. Bódog Nikolett Katalin lakásbérleti szerződéskötés iránti kérelme.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 24. Katus Csaba lakásbérleti szerződéskötés iránti kérelme.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298_.gif 25. Szobodek Lajos Márton kérelme. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170427/BD21298f.GIFEgyéb ügyek, bejelentések