TŰZOLTÓSÁG
Kunszentmiklós gazdaságáról:

Kunszentmiklós gazdasági életét évszázadokon keresztül egészen a közelmúltig a mezőgazdaság határozta meg. A közös gazdaság ma 4500 ha szántót művel. A szövetkezet állattenyésztési főágazatában a juh- és sertéstenyésztés dominál.

Településünk legnagyobb jelentőségű gazdasági tényezője az AREVA cég, amely világelső az energiatermelésben és szolgáltatásban. A föld több mint 40 országában működnek gyárai, s több mint 100 országban rendelkezik kereskedelmi és szerviz hálózattal, képviselettel.
Az AREVA a világ egyetlen olyan vállalata, amelyik a nukleáris energia körforgásának minden egyes fázisában jelen van: az uránt bányássza, dúsítja, nukleáris fűtőanyagot állít elő, illetve a fáradt hasadóanyagok és fűtőelemek újrahasznosításáról is gondoskodik.
A világ 438 atomerőműve közül 100-nak a tervezésében, építésében vett részt, míg 148 erőműbe a nukleáris fűtőanyagot is szállítja.
A megtermelt elektromos energiát a T&D üzletág gyáraiban szerelt készülékek és berendezések segítségével osztják el és juttatják el a fogyasztókhoz. (T&D rövidítés jelentése: szállítás és elosztás)
A kunszentmiklósi AREVA Hungária Kft. az AREVA cégcsoport T&D üzletágához tartozik. A cég jogelődje a Villamos Állomásszerelő Vállalat volt, amelynek többségi tulajdonrészét 1990-ben az AEG Daimler Benz vásárolta meg. 1990. augusztus 24-től AEG Union Kft. néven működtek.
1998-ban az AEG eladta a francia ALSTOM csoportnak a T&D üzletágát, amihez az itteni gyár is tartozott. Így 1998. július 14-től ALSTOM Hungária Kft. néven, változatlan termékstruktúrával folytatta tevékenységét. Az ALSTOM 2003-ban, pénzügyi nehézségei miatt, eladásra ajánlotta az eredményeket felmutató T&D üzletágat, amit a szintén francia tulajdonú, világszerte ismert AREVA csoport vásárolt meg 2004 elején. 2004. február 5-től a cég új neve: AREVA Hungária Kft.
A privatizációt követően jelentősen megváltozott a vállalat termékszerkezete. A régi, magyar tervezésű készülékek, berendezések nagy részének gyártását megszüntették, helyette modernebbek gyártása kezdődött meg.
Székhely és gyártóbázis: 6090 Kunszentmiklós, Kossuth Lajos u. 60. Értékesítési- és tervező-mérnökiroda, szervizszolgálat: 1125 Budapest, Zalatnai u. 2.

A közelmúltig a város második legnagyobb ipartelepe az Akkumulátor és Szárazelemgyár volt. Átlaglétszámuk 237 fő, közülük 219 a fizikai dolgozó. A gazdasági reformot követően előbb bezárt, majd átkerült a Perion Akkumulátor Gyár Rt. tulajdonába. 1883-ban alapították a gőzmalmot, amely később a Bács-Kiskun megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat telepeként működött. Az 1980-as évek közepén bezárták, 1995 végén újraindult. Napjainkban mint magáncég működik. Az említett vállalatokon kívül Kunszentmiklóson még több magánvállalat is működik. Közülük érdemes megemlíteni a Kalória Sütőipari és Kereskedelmi Kft., a Cosinus Gamma Kft., a Renova Építő és Szolgáltató Ipari Kisszövetkezet, valamint a Temaforg Kunszentmiklós Kft. telepeit, mint jelentős munkaerő-felvevőket.

A szövetkezéseknek jelentős szerepe van a kereskedelmi üzlethálózat létrejöttében is. A kunszentmiklósi, a kunadacsi és a kunpeszéri földműves-szövetkezetek tagsága és vagyona egyesülésével, majd a hatvanas évek elején a tassi földműves-szövetkezet csatlakozásával kialakult a Kunszentmiklós és Vidéke ÁFÉSZ jelenlegi formája. A kezdeti néhány vegyesbolttal, csereteleppel, felvásárló egységgel és különféle szakcsoporttal rendelkező szervezet az ötvenes évek közepétől kezdett erőteljesen fejlődni. A hatvanas évek elejére az üzletek száma megkétszereződött, a forgalom mintegy négyszeresére nőtt. Megkezdődött az üzletek korszerűsítése, a vegyesboltok és szakboltok közül néhányat önkiválasztó, illetve önkiszolgáló üzletté alakítottak. 1987 végén 30 kiskereskedelmi bolt üzemelt a városban, melyeknek többsége az ÁFÉSZ hatáskörébe tartozott, a többit különféle ipari, kereskedelmi vállalat, illetve mezőgazdasági szövetkezet üzemeltette. A lakossági igények kielégítését szolgálja többek között egy nagy és több kisebb ruházati bolt, járműalkatrész, iparcikk-, bútor-, háztartási és vegyi áru, papír- és írószer-, kenyér- és zöldség-gyümölcs boltok. A település rendelkezik termény- és takarmányboltokkal, tüzép- és gázcsereteleppel is. Napjainkban a kiskereskedelmi egységek száma 130, a vendéglátóegységeké 25. Jelentős szerepet vállalnak a lakosság ellátásában a különféle szakmákban dolgozó magán kisiparosok. A város, tekintettel a munkanélküliségre, minden munkahelyteremtő kezdeményezést felvállal, közművesített építési telkek, ingatlanok bérbe- vagy tulajdonba adásával.
Kunszentmiklos