Elérhetőségek

Kunszentmiklós

Cím: 6090 Kunszentmiklós,
Kálvin tér 12.
Telefon:
+3676551010
Fax: +3676551014
E-mail:
kunszent@t-online.hu
Elektronikus... Nyitvatartás


Kun Miatyánk kunszentmiklósi változata

Javaslat a
"Kun Miatyánk kunszentmiklósi változata"
nemzeti érték
települési értéktárba történő felvételéhez


Készítette:
Puszta Hangja Egyesület
............................................……... (aláírás)
Kunszentmiklós, 2015. október 29.

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Puszta Hangja Egyesület
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Ludányi András

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Kun Miatyánk kunszentmiklósi változata
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: kulturális örökség

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Kunszentmiklós.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: települési

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
       
A Kun Miatyánk II. István által 1124-ben, ill. IV. Béla által 1239-ben Magyarországon letelepített kunok egyetlen összefüggő szövegű nyelvi maradványa. A nyelvüket már tökéletesen elfelejtő kun leszármazottak évszázadokon keresztül örökítették apáról fiúra az őseik nyelvére lefordított Miatyánkot, mely a magyarországi kunok nyelvének kutatásában is nagy jelentőséggel bír.
       A kun nyelvemlékeinek kutatásával Mándoky Kongur István (1944-1992.) sokat foglalkozott. ( A kun nyelv magyarországi emlékei. Karcag, 1993.) A szerző részletesen elemzi nyelvemléküket. A XIII. század közepén Magyarországra települt kunok nyelvének kevés emléke maradt ránk. Különösen az egybefüggő szövegemlékek, s azok egy része sem hiteles. Valamennyi kun szövegemlék közül a legbecsesebb. Több mint 100 változatát gyűjtötték össze a kunsági múzeumok, diákkörök, kutatók a kun imádságnak.
       Szerte a Kis- és Nagykunságban, de főleg Kunszentmiklóson még ma is sokan ismerik, mivel egyes kunsági városokban (Karcag, Kisújszállás) 1948-ig a gimnázium tananyagába tartozott, s a helyi lapok is időről időre közzétették az egyes változatokat. A kinszentmiklósi Baksay Sándor Reformátos Gimnáziumban még ma is (nem kötelező tanagyagként) tanítják.
       A kun nyelvű imádságról a tudományos közvélemény csak a 18. század közepétől vesz tudomást. Mándoky Kongur István írja: "A 18. sz. 30-as, 40-es éveiben viszont - a jászkun kiváltságok visszaszerzése és megerősítése idején - a már valószínűleg csak kevesek által tudott szöveget hivatalosan ismét felelevenítik és terjesztik… Természetesnek tartjuk, ha ekkor a jogtalanul eladott, illetőleg elzálogosított Jászkunság népe - a régi kun őslakosság leszármazottai és velük a bujdosás és menekülés évei után a Kunságban letelepedett, de már szintén kun öntudatú magyarok - a hajdani kiváltságokat visszaszerzendő, a kun folytonosság igazolására minden, a kunokra valló bizonyítékot összegyűjtött és igyekezett azokat felmutatni. Egyik ilyen bizonyítéknak számított kun etnikumunk mellett e kun nyelvű szöveg. A kun miatyánknak közismertté tétele ugyanakkor a már egy-két évszázada nyelvében elmagyarosodó kunok öntudatát növelte, s nagy erőt adott a kiváltságok visszaszerzésének küzdelméhez." (a redemptióhoz)
       1744-ben Kollár Ádám Ferenc udvari tanácsos lejegyezte a Bécsben járt jászkun küldöttség megbízottaitól (köztük volt Varró István is) a kun Miatyánkot. Ettől kezdve a külföldi és hazai szakirodalom is egyre többször emlegette. A karcagi Varró Istvánt tartották a kun nyelv utolsó ismerőjének.
       Mándoky István sorról sorra elemzi, s hangról hangra igazolja, hogy nemcsak a neve "kun", hanem valóban, igazolhatóan (tartalmi, alaki, hangtani bizonyítékai eloszlatják a régebbi kételyeket) kun nyelvemlék. A szöveget hangtanilag teljesen igazolják kun személy- és helyneveink, a magyar nyelv kun eredetű jövevényszavai, a kunsági tájszavak is. Sajnos szövege nagyon romlott formában maradt ránk, hiszen lejegyzése idején már aligha élt a kun nyelv. Az is lehetséges, hogy csak a lejegyző nem tudott kunul, de ez a hibás forma lejegyzése is dicséretes tett volt a részéről. A kun Miatyánk tele van hungarizmusokkal, a szöveg tehát csakis Magyarországon keletkezhetett, s valószínűleg a reformáció korában vagy azután, mivel a protestánsok használta Máté evangéliumbeli (6:9-13) miatyánkot tartalmazza.
       Ma Kunszentmiklóson a régmúlt idők nagy Kun Miatyánk tudójának, átmentőjének Szappanos Lukácsot a kiskun hagyományok ápolóját tartják. Ő gyerekkorában Baksay Sándor esperestől, a későbbi püspöktől tanulta. Aki feltehetőleg Szappanos Lukács édesapjától sajátította el. 1968-ban, Baski Imre is lejegyezte az eredeti kunszentmiklósi szöveget Szappanos Lukács elmondása alapján. Szappanos Lukács népművész mester 1970-ben saját kezűleg írt változata is fellelhető abban a könyvben melyet Bernáth Gábornak ajándékozott konfirmálása alkalmából.

A Kun Miatyánk Baski Imre által 1968-ban és 1970-ben Szappanos Lukács által lejegyzett  kunszentmiklósi változata.
Bezen attamaz kenze kikte
szen lészen szen adon
dösön szen küklön
nitziengen gerde ali kikte
bezen akomezne oknemezne
bergezge pitbütör küngön
ill bezen menemezne
neszen bezde jermez berge utrogergene
illme bezne algyamanna
kutkor bezne algyamanna
szen börsön boka csalli
batson igye tengria.
Ámen.

Mi Atyánk, ki vagy a mennyben,
szent legyen a neved,
itt legyen a lelked,
ugyanúgy a földön, mint a mennyben!
A mi mindennapi kenyerünket
add meg nékünk minden napon!
Vidd el a mi bűnünket,
miként mi is megszánjuk az ellenünk jövőket!
Ne vígy minket el a rosszba,
óvj meg minket a rosszaktól!
Te vagy a mindenható,
Az igaz, jó Istenünk!
Ámen.

A kunszentmiklósi Kun Miatyánk mai tudói azt vallják, hogy az ő általuk ismert változat hasonlít legjobban az eredeti kun nyelvű imádságra.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
       A kun nemzeti tudat ma ismét virágba borult. Természetes és helyeselhető dolog, ha egy csoport ápolja származásának tudatát, őrzi hagyományait. Ez akkor is tiszteletre méltó, ha tudjuk, hogy a mai kunok között kevesen vannak, akik Kötönyig vissza tudnák vezetni a családfájukat. A hagyományőrzés szép példája a kun Miatyánk.
       Kunszentmiklóson különösen sokan ismerik ma is. Nagyapákról apákra, unokákra szál. Rendezvényeken rendszeresen lehet hallani kun nyelven a Miatyánkot. 2000 óta a Református Egyház istentiszteletein, minden év május 10-hez legközelebb eső vasárnapján, a kun redemptió emlékére elmondják.
       A Kunszentmiklósi Megmaradás egyesület szervezésében ma már a város központjában található szoborparkban kőbe vésve is olvasható.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
http://www.parokia.hu/lap/kunszentmiklosi-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/kun-miatyank/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kunok#A_Kun_Miaty.C3.A1nk

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.kunszentmiklos.hu


III.
MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációjaSzappanos Lukács saját kezűleg írt sorai, melyben a Kun Miatyánkot ajánlja Bernáth Gábornak konfirmálása alkalmából.

Gábornak konfirmálása alkalmából.
Bernáth Gábor könyvének másik oldala, melyre Szappanos Lukács saját kezűleg írta le kun nyelven a Miatyánkot.

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat: 1db

  


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Kunszentmiklós - Magyar