Elérhetőségek

Kunszentmiklós

Cím: 6090 Kunszentmiklós,
Kálvin tér 12.
Telefon:
+3676551010
Fax: +3676551014
E-mail:
kunszent@t-online.hu
Elektronikus... Nyitvatartás


TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00004 - Tasskertes társadalmi integrációja Kunszentmiklóson

 
Kedvezményezett neve: Kunszentmiklós Város Önkormányzat
 
Projekt címe: Tasskertes társadalmi integrációja Kunszentmiklóson
Szerzõdött támogatás összege:        30 000 316.-ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett bejezési dátuma: 2020.06.30.
Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00004
 
Projekt tartalmának bemutatása:
 
Kunszentmiklós Városa a 2014-2020-as fejlesztési idõszakban nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a város kiegyensúlyozott fejlõdési pályára álljon. Ennek elérésében kardinális kérdés, hogy a város elszegényedett részei ne szakadjanak le, sõt a lehetõségekhez képest elkezdjék a felzárkózást a város többi részéhez. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program kínál olyan támogatási lehetõséget, mely a komplex felzárkóztatási projekteket pénzügyileg is segíti. Kunszentmiklós Városa ezen lehetõséggel élni kíván, ezért pályázatot készít elõ az elsõ körben a TOP-5.2.1-15 „A társadalmi együttmûködés erõsítését szolgáló helyi szintû komplex programok” kiírásra, majd ezt követõen a TOP-4.3.1-15 „Leromlott városi területek rehabilitációja”. Ezen pályázatok fókuszában a Tasskertes városrészben található szegregátum integrált fejlesztése a cél, mely a város legfejletlenebb területe.
A pályázat keretében közösségi programok keretében a családokra koncentrálunk és családi napokat illetve kirándulásokat szervezünk. A folyamatos szociális munka keretében egyéni fejlesztési tervek készülnek, melyek megvalósulását a szociális munkások segítik. A munkaerõpiaci beilleszkedést segítõ képzések keretében olyan szakmát kaphatnak a résztvevõk, melyekkel el is tudnak helyezkedni. Az eredményességi tréning keretében a fiatalokat és szüleiket segítjük a tanulási zavarok legyõzésében, illetve az önbizalom erõsítésében. A gyerekek készségfejlesztése során a tehetséges, zene iránt érdeklõdõ fiatalok életútját egyengetjük. Az egészségfejlesztés fókuszában a kisgyermekes anyukák vannak, a baba-mama körök találkozói rendszeres foglalkozása a gyermekgondozásban és a családtervezésben segítik a résztvevõket. A bûnmegelõzési program a különbözõ veszélyeket, a bûnözés következményeit szeretné tudatosítani az akcióterület lakossága körében.
A pályázat keretében tervezett projekt elemek szoros összefüggésben vannak a beruházásokat tartalmazó pályázattal. A kettõ együtt tud csak igazán hatékony lenni, mert az építések révén létrejövõ fejlesztések az életkörülményeket javítják, de ezek tartósan csak akkor maradnak fenn, ha a korábbi életvitelben, tudatosságban is sikerül változásokat elérni.
 
A projekt célja a társadalmi egyenlõtlenségek megszüntetése, a településen belüli belsõ perifériák felszámolása. A város számára nagy gondot okoz, hogy számos olyan területe van, mely leszakad a fejlõdésben. Az ott élõk körülményei és megélhetési viszonyai jelentõsen különböznek a város többi részétõl. Nagyon fontos az esélyegyenlõség biztosítása számukra és ezen belül kiemelten kell kezelni a fiatalokat. Specifikus célok: Az esélyegyenlõség biztosítása; az alacsony státuszú lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása; a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása; oktatási integráció biztosítása; közösségi terek biztosítása.
A projekt önállóan támogatható tevékenységei: A pályázati kiírás 3.1.1. A) „Együttmûködés a közösségi és egyéni szintû társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából” tevékenység keretében családi napok szervezése 2 alkalommal és családi kirándulások szervezése 4 alkalommal. A 3.1.1. B. pontnak megfelelõen a projekt teljes futamideje alatt szociális munkások segítik a szegregátumban élõket. 3.1.1.C. tevékenységen belül emelõgép-kezelõ és targoncavezetõ valamint földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelõ tanfolyamokat szervezünk. A 3.1.1. D. tevékenységhez 3 csoportban tervezzük indítani a szegregátumban élõ fiatalok eredményességi tréningjét és ezzel párhuzamosan a szülõk számára hasonló tréningeket valósítunk meg. A gyerekek készségfejlesztési programja a cigány kultúra ápolását is jelenti zeneklub formájában, ahol a zene iránt fogékony fiatalok kapnak lehetõséget tehetségük fejlesztésére. Az egészség fejlesztését (3.1.1./E. pont) szolgálja a baba-mama kör, mely havi rendszerességgel szervez programokat (tudatos családtervezés, táplálkozás, higiénia, csecsemõ és gyermektorna, szûrõvizsgálatok fontossága, gyermeknevelés pszichológiai kérdések, mesék és versek fontossága a gyermekkorban témakörökben, stb.) A gyermekek részére szabadidõs tevékenység keretében kreatív, kézügyességet fejlesztõ foglalkozásokat szervezünk 30 hónapon keresztül, havi 1 alkalommal. Pályázatunkba beépítettünk egy bûnmegelõzési blokkot is, mely szintén havi egy alkalommal tartott elõadást jelent 30 hónapon keresztül. Így összesen 10 olyan projektelemet terveztünk, melyek a pályázati kiírás 6 önállóan támogatható tevékenységéhez sorolhatók be. Az egyes elemek részletesebb tartalmát a projekt elõkészítõ tanulmány tartalmazza. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek a különbözõ programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések.

Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Kunszentmiklós - Magyar