Elérhetőségek

Kunszentmiklós

Cím: 6090 Kunszentmiklós,
Kálvin tér 12.
Telefon:
+3676551010
Fax: +3676551014
E-mail:
kunszent@t-online.hu
Elektronikus... Nyitvatartás


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Ssz. Adat Állapot Megörzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és mûködési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 2022.06.01. Archívum
2.

Az országos illetékességû szervek, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységérõl szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

- -
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai 2022.06.01. Archívum
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkezõ szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvetõ eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidõ), az ügyek intézését segítõ útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthetõ formanyomtatványok, az igénybe vehetõ elektronikus programok elérése, idõpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megilletõ jogokról és az ügyfelet terhelõ kötelezettségekrõl 2022.06.01. Törlendő
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésébõl finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendõ díj mértéke, az abból adott kedvezmények - -
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, idõtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdõíves adatfelvétel esetén a kitöltendõ kérdõív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendõ nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyûjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 2022.06.01. Archívum
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 2022.06.01. Archívum
8. A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje, az állampolgári közremûködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzõkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza 2022.06.01. Archívum
9. A törvény alapján közzéteendõ jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselõ-testületének nyilvános ülésére benyújtott elõterjesztések a benyújtás idõpontjától 2022.06.01. Archívum
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 2022.06.01. Archívum
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 2022.06.01. Archívum
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenõrzések nyilvános megállapításai 2022.06.01. Archívum
13. A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetõsége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelõs, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve 2022.06.01. Törlendő
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyûjtés eredményei, idõbeli változásuk 2022.06.01. Archívum
15. A közérdekû adatokkal kapcsolatos kötelezõ statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai - -
16. Azon közérdekû adatok hasznosítására irányuló szerzõdések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerzõdõ fél - -
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévõ közérdekû adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerzõdési feltételek - -
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista - -
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levõ, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhetõ kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levõ, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével - -
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerzõdési feltételek elektronikusan szerkeszthetõ változata - -
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történõ rendelkezésre bocsátásáért fizetendõ díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képezõ tényezõkkel együttesen - -
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás - -
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerzõdõ feleinek megjelölése, a kizárólagosság idõtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése - -
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege - -
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerzõdés vagy más kötelezõ erõvel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetõségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyûjtésével, elõállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggõ költségek jelentõs részének saját bevételbõl való fedezését írja elõ a közfeladatot ellátó szerv részére - -

 

 

 


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Kunszentmiklós - Magyar