TŰZOLTÓSÁG
A város kitüntetettjei

"Mózes Albert Díj"

2009 - Lukácsi Péter

2008 - Takács Ferenc

2007 - Lukácsi Lajos

________________________________________________

Az év vállalkozója
2009 - Mediterrán Cserépgyártó Kft.

2008 - Barna Sándor - Suzuki Barna

2007 - Mészáros Istvánné - Kisbojtár Vendéglő


________________________________________________


Közbiztonságért díjazottak
2012 - Bóbis Attila Kunszentmiklós Város közbiztonsága érdekében kifejtett hathatós munkájáért.

2007 - Sóbujtó Antal tűzoltó százados a kunszentmiklósi tűzoltóság parancsnoka.

2006 - Mayer József rendőr alezredes a kunszentmiklósi rendőrkapitányság vezetője.


______________________________________________

KUNSZENTMIKLÓSÉRT emlékérmesek
2015 - Molnár Péterné

2014 - Kurdi János, Szentmiklós Big Band

2013 - Gergely József és néhai Dr. Mészáros János

2012 - Mihálovics Gyula - Sportolói tevékenységéért és edzői munkájáért.

2012 - Id. Baski Imre - Több évtizedes munkája során citerás generációk sokaságát nevelte ki, őrizve ezzel nemzetünk és városunk értékeit.

2011 - Gőgös István - Aranykoszorús mester, aki évtizedeken át a főváros legjelentősebb intézményeiben dolgozott,s jelentős közösségi munkát végzett.

2010 - Tábori Ferenc - Az önálló zeneiskola megteremtéséért és a művelődési életben kifejtett 40 éves erőfeszítéséért és eredményeiért.

2010 - Nemes Nagy Ferenc - Több évtizedes eredményes üzemvezetői tevékenységéért, mely során Kunszentmiklós nevét országosan elismertté tette.

2009 - A Kunszentmiklósi Megmaradás - ősi tudásunk és közösségi összetartozásunk elindításáért, a rovásírásos helységnévtábla állításáért.

2009 - Szappanos Lukács Népdalkör a hagyományápolás több évtizedes munkájáért.

2009 - Galambos Sándorné a több évtizedes, áldozatos tanári munkájáért.

2008 - Sitkei Béla sok évtizedes, a város fejlődését segítő munkájáért.

2007 - Csorba József a város lelki épüléséért kifejtett több évtizedes munkájáért.

2007 - id. Szappanos Kálmán

2006 - id. Alács Sándor, id. Márkus József, id. Barna Sándor, néhai Teleki János, néhai Kripoczki Nándor, néhai Szórádi Imre, id. Mészár Gyula az 1956-os forradalom 50. évfordulójának tiszteletére a helyi és országos eseményekben résztvevő hajdani hősök.

2005 - Balogh Mihály Kunszentmiklós kulturális életét és fejlődését szolgáló példamutató tevékenységéért és Peter Gilly a Blumberg - Kunszentmiklós baráti kör elnökének a testvérvárosi kapcsolatokban végzett 5 éves munkája elismeréséül.

2004 - Dobos József

2002 - Molnár Árpád, Toma János

2001 - Siroki Sándor, Szappanos Zsigmondné

2000 - Bege Márton tanár Kunszentmiklós sakkéletének megteremtéséért.

1999 - Dr. Naszvadi György államtitkár a városért végzett tevékenységéért, ill. az Önkéntes Tuzoltó Egyesület

1998 - dr. Samu Mihály egyetemi tanárnak a városért és a gimnáziumért kifejtett tevékenységéért és Hosszú Sándor középiskolai igazgatónak a helytörténeti munkásságáért.

1997 - Egyetértés Mgtsz, BÁCSVÍZ Rt.

1996 - Czirok Jánosné védononek a város érdekében végzett szervezo munkájáért.


___________________________________________________________

Díszpolgárok
2013 - Balogh Mihály

2012 - néhai Bors Károly - Határon túl nyúló jelentőségű mérnöki munkájáért, tudományos felfedezéseiért, a város hírnevének öregbítéséért.

2010 - Dobos József - Több évtizedes sportpedagógiai tevékenységéért, az eredményes labdarúgó sportvezetői munkájáért és példamutató magánéletéért.

2009 - néhai Petróczi Sándor Kunszentmiklós városa iránt tanúsított hűségéért, a mozgókép által közvetített kultúra terjesztéséért, a magyar értékekek felmutatásáért.

2009 - Tamási József a hit tisztaságáért, elterjesztéséért, a haza felemelkedéséért végzett elhivatott áldozatáért.

2007 - Dr. Halasy Kálmán példamutató erkölcsi tartásért, több évtizedes gyógyító munkájáért, Kunszentmiklós város rajongó szeretetéért.

2006 - Csákai Gyula nyugalmazott református lelkész Kunszentmiklós lakosságának lelki fejlődét szolgáló erőfeszítéséért.

2005 - Dr. Jakab László Kunszentmiklós kulturális és közéleti fejlődését szolgáló munkájáért, a több évtizedes magasszintű fogorvosi tevékenységéért.

2004 - Dr. Szalay Benő a város állategészségügyéért folytatott áldozatos munkájáért.

2002 - Dr. Naszvadi György a város fejlodése érdekében kifejtett önzetlen munkájáért.

2001 - Tolvaly Ferenc a Szentmiklósi Napok megrendezéséhez nyújtott támogatásáért.

1999 - Varga Domokos író a Kiskunság és Kunszentmiklós természeti szépségeinek és az itt élo emberek sorsának megörökítéséért.

1998 - id. Bíró Károly edzonek több évtizedes oktató-nevelo munkájáért.

1995 - Csurgai Beno tanár a több évtizedes oktató-nevelo munkájáért.

1994 - Illyés Bálint író és a Baksay Sándor Gimnázium tanára a helytörténeti munkásságáért és több évtizedes oktató-nevelo munkájáért.

1993 - Dr. Csikesz Ferenc a Baksay Sándor Gimnázium tanára a város oktatása érdekében végzett munkájáért. (posthumus)