Gazdálkodási adatok
Ssz.
Adat:
Frissítés
Megőrzés
1.
2015.03.31.

2.
2015.03.31.

3.
2017.03.09.

4.
2015.03.31.

5.
2015.03.31.

6.
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
-

7.
2015.03.31.

8.
2015.03.31.

TŰZOLTÓSÁG