Kunszentmiklos
Rendkívüli testületi ülés
2017. március 31-én (péntek) 7.45 órakor a Városháza nagytermében rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz.


1.) A gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
     azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása
     Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

2.) Napsugár Bölcsőde intézményi térítési díjának 2017. évi felülvizsgálata
     Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

3.) Ellátásért felelősök megállapodása
     Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

4.) Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása
     Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

5.) Megállapodás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
     ideiglenes begyűjtési ellátásról
     Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

6.) Helyi védettséget élvező ingatlanokra vonatkozó 2017. évi pályázat kiírása
     Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

7.) Egyéb ügyek.