Kunszentmiklos
2017. március 23-án (csütörtökön) 12.00 órakor a Városháza nagytermében képviselő-testületi ülés lesz.

Márciusi testületi ülés

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298f.GIF  1. Tájékoztató Kunszentmiklós város közbiztonságának helyzetéről. 
         Előterjesztő: Rigó János rendőrkapitány

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 2. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a végzett
         tevékenységről, valamint a folyamatban lévő beruházásokról.
        Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
         hatáskörben hozott döntésekről. Tájékoztató a zárt ülésen hozott határozatokról.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif  4. Jegyzői tájékoztató az Önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályokról, a
         Polgármesteri Hivatal működéséről és pénzügyi  helyzetéről.
         Előterjesztő: dr. Kelemen Henrietta jegyző

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif  5. Tájékoztatró a város területén található parkok állapotáról.
         Előterjesztő: Szabó Sándor ügyvezető igazgató

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif  6. Tájékoztató a város temetőinek állapotáról.
         Előterjesztő: Szabó Sándor ügyvezető igazgató

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif  7. Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok állapotáról és a szükséges felújításokról.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif  8. DÉMÁSZ ZRt 2016. évi települési tájékoztatója az üzemeltetési tevékenységről.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif  9. Egészségügyi Központ 2016. évi beszámolója valamint a 2017. évi terveiről
 
        a várható változásokról. Előterjesztő: Forgóné Török Judit mb. intézményvezető

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 10. Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évről szóló beszámolója.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 11. A Miklóssy János Sportközpont 2016. évben elért eredményeiről és jövőbeli terveiről.
             Előterjesztő: Szabó Zoltán intézményvezető

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 12. Tájékoztató a Kunszentmiklósi Ipari Park Kft.-ről.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 13. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről.
         Előterjesztő: dr. Kelemen Henrietta jegyző

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 14. Likviditási terv. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 15. Tájékoztató a Kunszentmiklósi Víziközmű-Társulat hitelátvállaláshoz
 
           megállapodás tervezetről. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 16. 2017. évi közbeszerzési terv. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 17. Temetői díjak felülvizsgálata. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 18. Kuszaka 2004. Bt. és Szabolcska Ferenc kérelme közszolgáltatási díj kiegészítésére.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 19. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif20. Tájékoztató a KESZI Szociális otthon tetőszerkezetének állapotáról.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 21. Wesselényi u. 14. szám alatti szociális lakások kivitelezési
 
          szerződésének módosítása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 22. Kecskeméti SZC Virágh Gedeon Szakgimnáziuma és
           Szakközépiskolája épületének tervezése.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 23. VDÁMK Petőfi lakótelepi óvoda bővítése.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 24. Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16) elnevezésű pályázat benyújtásának,
            és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása.
            Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 25. Munkácsy Mihály utca felújítása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 26. Társulási megállapodás módosítása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 27. Kóbor ebek elszállítására és tartására vonatkozó együttműködési
 
           megállapodás módosítása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

 28. Az óvodai felvétel időpontjának meghatározása.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

29. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 2017. évi felülvizsgálata.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif30. Tájékoztató a Kiskőrösi Tankerületi Központ által adott javaslatról a
             Sportközpont bérleti díj vonatkozásában. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 31. Pályázati kiírás és bizottság létrehozása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester 

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 32. Iloncsuk Szabadcsapat Egyesület támogatási kérelme.
            Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester 

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 33. Kunszentmiklós Pék u. 1. sz. alatti ingatlan vásárlása.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 34. Virágh Kúria vagyonkezelési szerződésének megkötése.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 35. Kutyafuttató kijelölése iránti kérelem. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 36. MED-ORG KFT. lakásbérleti szerződésének hosszabbítása.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 37. Ivanics László lakásbérleti szerződésének hosszabbítása.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 38. Rupa Lászlóné lakásbérleti szerződésének hosszabbítása.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 39. Tóth Péter lakásbérleti szerződéskötés iránti kérelme.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 40. Bakér Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 41. Testvérvárosi együttműködési megállapodás megkötése az ukrajnai
          Csepe településsel. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298_.gif 42. Kiskőrösi Tankerületi Központ kérelme.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170323/BD21298f.GIFEgyéb ügyek, bejelentések