Kunszentmiklos
2017. Február 9-én (csütörtökön) 13.00 órakor a Városháza nagytermében képviselő-testületi ülés lesz.
Februári testületi ülés

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298f.GIF  1. Tájékoztató Kunszentmiklós város közbiztonságának helyzetéről. 
         Előterjesztő: Rigó János rendőrkapitány

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 2. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a végzett
         tevékenységről, valamint a folyamatban lévő beruházásokról.
        Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
         hatáskörben hozott döntésekről. Tájékoztató a zárt ülésen hozott határozatokról.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif  4. Jegyzői tájékoztató az Önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályokról, a
         Polgármesteri Hivatal működéséről és pénzügyi  helyzetéről.
         Előterjesztő: dr. Kelemen Henrietta jegyző

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif  5. 2016. évi költségvetési kiadások és bevételek közötti átcsoportosítás.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif  6. Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2016. évről költségvetésről szóló önkormányzati
         rendelet módosítása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif  7. Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről. 
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif  8. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítására.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif  9. Bakér Kft. egyszerűsített éves beszámoló. Előterjesztő: Szabó Sándor ügyvezető igazgató

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 10. Bakér Kft. közhasznúsági melléklet. Előterjesztő: Szabó Sándor ügyvezető igazgató

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 11. Bakér Kft. kimutatás. Előterjesztő: Szabó Sándor ügyvezető igazgató

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 12. Bakér Kft. üzleti terv. Előterjesztő: Szabó Sándor ügyvezető igazgató

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 13. Csicsó K. u.1. és 3. tetőszerkezet felújítása.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 14. Tájékoztató nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 15. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek
          (EFOP-1.5.3-16) és Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek
          (EFOP-3.9.2-16) elnevezésű pályázatok benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi
          megállapodások aláírásának jóváhagyása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 16. Zarándokszállás ebédlőjének bérleti díj emelése.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 17. Együttműködési Megállapodás kötése a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 18. Pályázat felhívás „Testvér-települési programok és együttműködések” támogatására.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 19. Kunszentmiklósi Víziközmű Társulat lakásbérleti szerződésének hosszabbítása.
          Előterjesztő: Bábel Péter alpolgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 20. Forgó Lóránt lakásbérleti szerződéskötés iránti kérelme.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 21. Horváth Eszter lakásbérleti szerződésének hosszabbítása.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 22. Jakab József lakásbérleti szerződésének hosszabbítása.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 23. Putnoki Rita lakásbérleti szerződésének hosszabbítása.
          Előterjesztő: Bábel Péter alpolgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 24. Kunszentmiklós Kossuth L. u. 50. sz. alatti ingatlanrész vásárlása.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298_.gif 25. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 
 26. Nédó Kálmánné önkormányzati tulajdonú bérlakás iránti kérelme.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
 27. A gyermekjóléti és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
          azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170209/BD21298f.GIF Egyéb ügyek, bejelentések