Kunszentmiklos
2017. Január 26-án (csütörtökön) 14.00 órakor a Városháza nagytermében képviselő-testületi ülés lesz.
Januári testületi ülés

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298f.GIF  1. Tájékoztató Kunszentmiklós város közbiztonságának helyzetéről. 
         Előterjesztő: Rigó János rendőrkapitány

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 2. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a végzett
         tevékenységről, valamint a folyamatban lévő beruházásokról.
        Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
         hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif  4. Jegyzői tájékoztató az Önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályokról, a
         Polgármesteri Hivatal működéséről és pénzügyi  helyzetéről.
         Előterjesztő: dr. Kelemen Henrietta jegyző

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif  5. 2016. évi költségvetési kiadások közötti átcsoportosítás.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif  6. Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2016. évről költségvetésről szóló
         önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif  7. 2017. évi költségvetés I. forduló. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif  8. A talajterhelési díjról szóló 31/2013.(XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif  9. A helyi iparűzési adóról szóló 34/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 10. Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és
 
        támogatásokról szóló 24/2012. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 11. Beszámoló az alpolgármester 2016. éves munkájáról. Előterjesztő: Bábel Péter alpolgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 12. Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság éves munkájáról. Előterjesztő: Szőke Imre elnök

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 13. Tájékoztató az Egészségügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget-vizsgáló
 
         Bizottság éves munkájáról. Előterjesztő: dr. Fang Simon   

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 14. Tájékoztató a Szociális- és Foglalkoztatást-segítő Bizottság éves munkájáról.     
          Előterjesztő: Kalló-Peti-Ferkő András elnök    

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 15. Tájékoztató a Városszépítő, Turisztikai és Kulturális Bizottság éves munkájáról.     
          Előterjesztő: Vassné Kelemen Ágnes elnök    

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 16. Tájékoztató az Ifjúsági, Sport és Egyházügyi Bizottság éves munkájáról.     
          Előterjesztő: Alács Sándor elnök 

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 17. Tájékoztató Kunszentmiklós város munkaerő-piaci helyzetéről, a környék munkaerő kínálatáról,
 
           a Foglalkoztatási Osztály munkájáról. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 18. A Közép-Duna Vidéke Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolója a
 
        2016. évi tevékenységéről. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 19. Pro Talentum Közalapítvány beszámolója a 2016. évről.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 20. Kecskeméti Szakképzési Centrum beszámolója a vagyonkezelésében lévő vagyon hasznosításáról.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 21. Napsugár Bölcsőde 2017.évi zárva tartási napjai.
          Előterjesztő: Bertalan Annamária intézményvezető

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 22. Óvoda nyitva tartása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 23. Lesi Árpád polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.
         Előterjesztő: dr. Kelemen Henrietta jegyző

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 24. Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 25. Intézményvezetők illetményének megállapítása.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 26. Személyi alapbér megállapítás. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 27. Tiszteletdíj megállapítása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 28. Reflex Szociális Szövetkezet Hét TV kérelme.
            Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 29. Intézményvezetői pályázat elbírálása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 30. Bakér Mente Egyesület ajánlata. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 31. VDÁMK továbbképzési programja. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 32. Tájékoztató településképi arculati kézikönyvről és a településképi rendeletről.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 33. Közbeszerzési Szabályzat módosítása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 34. Rákóczi út 35. szám alatti 2-es lakás felújítása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 35. Wesselényi utca 14 szám alatti ingatlan felújítása.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 36. Javaslat „A legszebb konyhakertek” programban való részvételre.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 37. Ipari parki telekértékesítések. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 38. Kunszentmiklós Pék u. 1. sz. alatti ingatlan vásárlása.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 39. Középtávú tervezés. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 40. Pályázati felhívás a 6090 Kunszentmiklós, Szent István tér 2. szám
          alatti ingatlan hasznosítására. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 41. Interreg –IPA CBC „vallási turisztikai projekt” benyújtása.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 42. Interreg –IPA CBC „Angster-től Zsolnay-ig projekt” benyújtása.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif43. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület helyiségbérleti szerződésének hosszabbítása.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 44. Szabó Viktor lakásbérleti szerződésének hosszabbítása.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 45. Tóth Erzsébet és Bucsánszki Ferenc lakásbérleti szerződéskötés iránti kérelme.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 46. Ulbert Imre lakásbérleti szerződésének hosszabbítása.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 47. Sárközi Árpádné lakásbérleti szerződésének hosszabbítása.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester                                                                                             

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 48. Nédó Kálmán és Nédó Kálmánné önkormányzati tulajdonú
          bérlakás iránti kérelme.Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester                                                                                             

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 49. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési
 
         megállapodás felülvizsgálata. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester  

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 50. Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 51. Jogi képviselő megbízása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 52. Javaslat a Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
          Működési Szabályzatának módosítására.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 53. Morrow Medical Zrt. 2016. évi beszámolója a központi orvosi  - új anyag -
          ügyelet munkájáról. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298_.gif 54. KIP Kft. tagi kölcsön. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester  - új anyag -

 

http://www.kunszentmiklos.axelero.net/testulet/20170126/BD21298f.GIFEgyéb ügyek, bejelentések