Kunszentmiklos
Tájékoztató
Tisztelt Ebtartó!
Kunszentmiklós területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban Törvény) 42/B §-a alapján 2016. évben kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

Az összeírást Kunszentmiklós Város Önkormányzata által kiállított megbízólevéllel rendelkező személyek végzik, ők a településünk összes ingatlanát felkeresik. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az adatokat a megbízólevéllel rendelkező személyek rendelkezésére bocsátani.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Városunk közterületein nagy létszámú kóbor ebekkel találkozunk naponta, melyek veszélyeztetik a járókelők épségét. A kóbor ebek befogását folyamatosan végzi a BAKÉR Nonprofit Kft. A felelős ebtartás érdekében tájékoztatom a fentiekre vonatkozó jogszabályokról:

Az állatok tartásáról szóló 32/2006. (XI. 30.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (4) bekezdésében foglaltak szerint tilos az ingatlanról felügyelet nélkül kiengedni az állatot.
A Rendelet 5. §-a tartalmazza az eb tartás szabályait, a (8) bekezdés értelmében a kutya tulajdonosa köteles kutyáját úgy tartani, hogy az a házban vagy a környezetében lakók nyugalmát ne zavarja.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

A fentiek meg nem tartása esetén a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdés
         a) pontja alapján aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, illetve
       b) pontja értelmében aki a felügyelete alatt álló kutyát a természeti és védett természeti        területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya kivételével - póráz nélkül elengedi, vagy        kóborolni hagyja szabálysértést követ el, mely pénzbírsággal sújtható.