Kunszentmiklos
2015. április 30-án (csütörtök) 13.00 órakor a Városháza nagytermében képviselő-testületi ülés lesz.

Áprilisi testületi ülés
 
  1. Beszámoló Kunszentmiklós város közbiztonságának helyzetéről.
          Előterjesztő: Rigó János rendőrkapitány
 
 2. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a végzett
         tevékenységről, valamint a folyamatban lévő beruházásokról.
        
Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
 3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
         hatáskörben hozott döntésekről. E
lőterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  4. Jegyzői tájékoztató az Önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályokról, a
         Polgármesteri Hivatal működéséről és pénzügyi  helyzetéről.
         Előterjesztő: dr. Kelemen Henrietta jegyző
 
  5. Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
         szóló rendelet megalkotása és a 2014. évi maradvány elfogadása.
       
 Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  6. Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2015. évről költségvetésről szóló önkormányzati
         rendelet módosítása
. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  7. Az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló
         8/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  8. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 13/2001. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítása.
         Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  9. Napsugár Bölcsőde 2014. évi beszámolója. Előterjesztő: Bertalan Annamária intézményvezető
 

 10. Egészségügyi Központ tájékoztatója a 2014. évi tevékenységéről és a 2015. évi
         terveiről, a várható változásokról.
Előterjesztő: Dr. Kálmán Tibor főorvos

 
  11. Beszámoló Kunszentmiklós Város Önkormányzat gyermekjóléti és
          gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  12. Tájékoztató az óvoda pedagógiai-szakmai és tanügyi-igazgatási
           ellenőrzéséről
. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  13. Belső ellenőri 2014. évi éves összefoglaló jelentés. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  14. ÁSZ ellenőrzés. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  15. Egészségügyi Központ előirányzat módosítási kérelme.
          
Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  16. VDÁMK alapító okiratának módosítása.         
         
Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  17. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába
          önkormányzati tag delegálása
. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  18. Közösen Bábonyért Egyesület kérelme. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  19. Pro Minoritate Alapítvány kérése. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  20. Az Endrédy u. 4. szám alatt található ingatlan óránkénti bérleti díjának meghatározása.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  21. Temaforg Kft. és TEMAKUN Kft. területrendezési ügye.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  22. Építészműhely Kft. árajánlata. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  23. PEUGEOT Boxer állapotfelmérése.
           Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  24. Előtakarékossági program. Előterjesztő: Bábel Péter alpolgármester
 
  25. Idősek otthona területének megosztása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  26. Kálvin tér behajtást gátló „pollereinek” beszerzése.
           
Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  27. Pályázat benyújtása Szentmiklósi Napok támogatására.
         
Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  28. Kunszentmiklós Wesselényi u. 14. sz. alatti ingatlan vásárlása.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  29. Hunti Mihály István pályázata a 0301/34 hrsz. ingatlanra vonatkozóan.
          Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  30. Haszonbérleti szerződés megkötés kérelme. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  31. Elektromos energiaár csökkentése. Előterjesztő: Sértő Róbert intézményvezető
 
  32. Tájékoztató a 2016. évi villamos energia ajánlatokról.
            Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  33. Ügyeleti ellátás pénzügyi 2014. évi adatainak bemutatása.
          
 Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  34. Kunszentmiklós Rendőrkapitányság forgalmi renddel kapcsolatos állásfoglalása.
          
 Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  35. Drog-prevenciós programok. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  36. Ordasi László kérelme. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  37. 100/2015. (III.06.) számú határozat módosítása. Előterjesztő: Lesi Árpád polgármester
 
  38. Gyermekétkeztetés feltételeit javító támogatás. Előterjesztő: Bábel Péter alpolgármester
 
Egyéb ügyek, bejelentések
 
TŰZOLTÓSÁG